PROSZĘ PILNE!!!

1. Które z poniższych soli są rozpuszczalne w wodzie? Zapisz odpowiednie równania dysocjacji jonowej.
a) AgCl....................................
b)CaCO3.......................................
c)Na3PO4...........................................
d) FeCl3.........................................
e) Mg3(PO4)2.........................................
f) K2SO4............................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T19:49:17+02:00
A) AgCl-> nie rozpuszcza się [strąca sie osad praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, ale rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach (powstaje kolor biały)]
b)CaCO3-> nie rozpuszcza się [trąca sie osad praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, ale rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach (powstaje kolor biały)]
c)Na3PO4->3Na(+) + PO4(3-)
d) FeCl3->Fe(3+) + 3Cl(-)
e) Mg3(PO4)2-> nie rozpuszcza się [strąca sie osad praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, ale rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach (powstaje kolor biały)]
f) K2SO4-> 2K(+) + SO4(2-)


to co zapisane jest w nawiasie powinno być nad związkiem/pierwiastkiem. Nad strzałką powinno być jeszcze napisane H2O