Odpowiedzi

2010-04-11T19:47:10+02:00
Senior - sprawuje władze nad lennikiem.Nadaje lenno.Uroczystość nadania lenna to tzw. Inwestytura.Senior był zobowiązany do opieki nad swoim wasalem. Każdy senior mógł być także czyimś wasalem. Panowała zasada ,,Wasal Mojego wasala nie jest moim wasalem"

Wasal - był to człowiek wolny,który zobowiązywał się do pracy i wierności swojemu panu w akcie komendacji.W razie potrzeby służył swojemu wasalowi pomocą orężną
2010-04-11T19:49:20+02:00
Senior nadawał majątek ziemski zwany feudum lub lennem swojemu wasalowi, a w zamian oczekiwał od niego służby, która polegała na wierności seniorowi oraz pomocy przez którą rozumiano obowiązek walki zbrojnej na wezwanie seniora i służenie mu radą. Początkowo lenno które stało się dziedziczne nie mogło być dzielone. Ta zasada powodowała że rodzina skupiała się wokół feudała, a odsunięcie kobiet, młodszych synów i dzieci z nieprawego łoża od prawa dziedziczenia różnicowało jej członków majątkowo. Ci którzy nie mogli dziedziczyć przeznaczali byli do kariery duchownej lub rycerskiej na dworze seniora, niekiedy decydowano się na wspólne prowadzenie majątku bez jego dzielenia
2010-04-11T19:49:37+02:00
Wasal - sługa wolny oddający się pod opiekę seniora w akcie komendacji. W zamian za lenno wasal zobowiązywał się służyć wiernie seniorowi radą i pomocą orężną. Uroczystą ceremonią przekazania lenna była inwestytura. Później wasal to osoba, która złożyła hołd i przysięgę na wierność. Z uwagi na obowiązywanie zasady w feudalizmie europejskim "Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem", stosunki lenne tworzyły skomplikowaną strukturę społeczną na terenach kontynentalnej Europy.

senior - dawniej możnowładca sprawujący władzę nad podległymi sobie wasalami. Układ senior-wasal miał charakter hierarchiczny, co oznacza, że np. pierwsi władcy polscy byli wasalami cesarzy niemieckich, sami będąc seniorami w stosunku do podległych im feudałów .