Plan a formal letter to Ms Weatherby making a reservation. Include this information:
- the dates of your stay and the number guests/ rooms
- correct some information you gave on the photo, e.g. one friend is a vegetarian (and the holtel needs to know this)
- request a brochure or leaflet, if the hotel has one
- make a reservation an additional request or instruction

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T15:08:49+02:00
Plan oficjalne pismo do Pani Weatherby dokonywania rezerwacji. Zawierać następujące informacje:
- Daty pobytu i liczbę osób / pokoi
- Skorygować pewne informacje, które podał na zdjęcie, np. jeden kolega jest wegetarianinem (i holtel musi o tym wiedzieć)
- Wniosek broszury lub ulotki, jeżeli hotel jest jednym
- Zarezerwować dodatkowy wniosek lub polecenie