Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T20:04:25+02:00
A) FeCl₃ + SnCl₂ ----> FeCl₂ + SnCl₄

Fe³+ + e- --> Fe²+ (redukcja) | * 2
Sn²+ - 2e- --> Sn⁴+ (utlenianie)

2 Fe³+ + Sn²+ --> 2 Fe²+ + Sn⁴+
2 FeCl₃ + SnCl₂ ----> 2 FeCl₂ + SnCl₄

b) PbS + HNO₃ -----> PbSO₄ +NO₂ + H₂O

N na piątym + e- --> N na czwartym (redukcja) | *8
S na minus drugim - 8e- --> S na szóstym (utlenianie)

2 N na piątym + S na drugim --> 2 N na trzecim + S na szóstym
PbS + 8 HNO₃ -----> PbSO₄ + 8 NO₂ + 4 H₂O