Zad. 1
Wyznacz ze wzoru wskazaną wielkość.
a)K = a/R; R
b)y = 0,25x; x
c)k = 1/4n; n
d)y = 2t - 1; t
e)v = at/2; a
f) R = abc/4P; P

Zad. 2
Z kazdego z podanych nizej wzorow wyznacz x.
a) P = abx
b) R = ax/b
c) S = a/bx
d) T = 1/abx
e) y = 2t - 3x
f) y = 2(x-1)
g) y = x-1/2
h) y = 2/x-1
i) 1/3(a+2ax)

Prosze o pomoc

3

Odpowiedzi

2010-04-11T19:38:29+02:00
Zad 1
a)
KR=a
R= a/K
b)
y=¼ x
x=4y
c)
n=4k
d)
y+1=2t
y+1 / 2 = t
e)
2v=at
a= 2v/t
f)
4RP=abc
P= abc / 4R

zad 2
a)
x+P/ab
b)
Rb=ax
x= Rb/a
c)
Sbx=a
x= a/Sb
d)
Tabx=1
x= 1/ Tab
e)
y+3x=2t
3x= 2t-y
x= 2t-y /3
f)
y=2x-2
y+2 =2x
x= y+2 /2
g)
2y=x-1
x= 2y+1
h)
y+1= 2/x
x(y+1)= 2
x= 2/ y+1
2010-04-11T19:43:38+02:00
K = a/R | *R
KR=a | :K
R=a/K
b)y = 0,25x|:0,25
y/0,25=x
c)k = 1/4n|:1/4
k/1/4=n
d)y = 2t - 1
y+1=2t|:2
y+1/2=t
e)v = at/2|-2
2v=at|:t
2v/t=a
f)R = abc/4P|*4P
4RP=abc|:4R
P=abc/4R

1.
a)P = abx|:ab
P/ab=x
b)R = ax/b|*b
Rb=ax|:a
Rb/a=x
c)S = a/bx|*bx
Sbx=a|:Sb
x=a/bx
d)T = 1/abx|*abx
Tabx=1|:Tab
x=1/Tab
e)y = 2t - 3x
y-2t=3x|:3
y-2t/3=x
f)y = 2(x-1)
y=2x-2
y+2=2x|:2
y+2/2=x
g)y = x-1/2|*1/2
1/2y=x
h)nie wiem
i)nie wiem
2010-04-11T19:54:01+02:00
1.
a. K=a/R |R
KR= a |K
R= a/K

b. y= o,25x |0,25
x= y/0,25

c. k= 1/4n |4
n= 4k

d. y= 2t - 1
2t= y+1
t= y+1/2

e. v= at/2 |2
2v= at |t
a= 2v/t

f. R= abc/4P |4P
4PR =abc |4R
P= abc/4R


2.
a. P= abx |ab
x= P/ab

b. R= ax/b |b
Rb= ax |a
x= Rb/a

c. S= a/bx |bx
Sbx=a |Sb
x= a/Sb

d. T= 1/abx |ab
Tab = 1/x
x= 1/Tab

e. y= 2t- 3x
-3x = y- 2t |(-3)
x = y-2t/-3

f. y= 2(x-1)
y= 2x-2
2x= y+2 |2
x= y+2/2

g. y= x - 1/2
x= y+ 1/2

h. y=2/x -1
2/x= y+1
x/2= 1/x+2 |2
x= 2/x+1

i. 1/3(a+2ax) -----> tu nie masz znaku równa się to nie wiem jak mam to rozumieć.