W izolowanym cieplnie naczyniu znajdowało się 0,2 kg wody. Po dolaniu 0,1 kg gorącej wody temperatura wody w naczyniu wzrosła o 10⁺C. Posługując się bilansem cieplnym, oblicz zmianę temperatury wody gorącej. Energię pobraną przez naczynie należy pominąć.
WZÓR DO ZASTOSOWANIA:c₁t₃-c₁t₁*m₁t₃-m₁t₁=c₂t₂-c₂t₃*m₂t₂*m₂t₃

1

Odpowiedzi

2010-04-13T00:25:03+02:00
Dane:
m₁=0,2 kg
m₂=0,1 kg
Δt₁=10°C
c=ciepło właściwe wody

Szukane:
Δt₂

Rozwiązanie:
Ciepło oddane jest równe ciepłu pobranemu:
m₁cΔt₁ = m₂cΔt₂
Δt₂=m₁Δt₁/m₂
Δt₂=0,2 * 10 / 0,1 = 20°C

Odp.
Zmiana temperatury wody gorącej wynosi Δt2=20°C = 20 K
10 4 10