1. zapoznaj sie z przytoczonym nizej fragmentem art. 105 Konstytucji RP i wykonaj podane pod tekstem polecenia.
Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu.
a) Podaj nazwę przywileju przysługującego posłom i senatorom, o którym mówi ten artykuł Konstytucji RP.
b)Przedstaw argumenty przemawiające za utrzymaniem tego przwileju i za jego zniesieniem.

2. wyjaśnij znaczenie podanych niżej pojęć.
a)Bierne prawo wyborcze
b)Czynne prawo wyborcze

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T20:41:47+02:00
Zadanie 1:
a) Immunitet
b) Głosy za utrzymaniem:
- Wolność słowa posła/sentora (nie musi się przejmować, że może mu się coś stać, że ma takie, a nie inne zdanie)
- Immunitet od zawsze towarzyszył demokracji
- Pozycja posła/senatora względem władzy wykonawczej byłaby znacznie słabsza

Głosy za zniesieniem:
- Świadome łamanie prawa przez posłów/senatorów bez żadnych konsekwencji
- Wszyscy powinni mieć równe prawa
- Immunitet dotyczy również spraw kryminalnych, posłowie często się tym zasłaniają
20 4 20