1. Czym jest wolnośċ w znaczeniu pozytywnym i negatywnym?
2. Na czyim autorytecie opierają się Przykazania?
3. Na czym polega wartośċ Przykazań?
4. Dlaczego w tekście I Przykazania Bożego zawarty został zakaz wykonywania obrazów rzeczy stworzonych?
5. Dlaczego, mimo formalnego zakazu zawartego w I Przykazaniu wykonywania podobizn Boga, chrześcijanie takie obrazy wykonują?
6. Dlaczego I Przykazanie Boże uznawane jest za podstawę Dekalogu?
7. Na czym polega postawa ateizmu praktycznego?
8. Dlaczego korzystanie z horoskopów sprzeciwia się wierze?
9. Czym sekta wabi i jakie są skutki przynależności do sekty?
10. Co oznacza święte Imię Boga — Jahwe?
11. Dlaczego przeklinanie jest grzechem?
12. Na czym polega postawa faryzeizmu?
13. Jaki jest związek II Przykazania Bożego ze świadectwem życia chrześcijańskiego?
14. Jakie znaczenie dla chrześcijanina winien mieċ krzyżyk bądźmedalik?
15. Jakie były przyczyny reformacji i reformy katolickiej?
16. Co to jest odpust?
23. Co to jest sukcesja apostolska? Jakie jest jej znaczenie praktyczne dla życia sakramentalnego?
31. Uzasadnij tezę, że Polska była krajem tolerancji religijnej.
32. Uzasadnij, że zasada Cuius regio, eius religio była zasadą nietolerancji religijnej.
39. Scharakteryzuj krótko oświecenie.
40. Omów główne założenia racjonalizmu. Dlaczego pogląd ten jest nie do pogodzenia z wyznawaniem wiary katolickiej?
41. Omów główne założenia deizmu. Dlaczego pogląd ten jest nie do pogodzenia z wyznawaniem wiary katolickiej?
42. Omów główne założenia masonerii. Dlaczego przynależnośċ do tej organizacji jest nie do pogodzenia z wyznawaniem wiary katolickiej?
49.jakie było znaczenie szabatu w zyciu izraelitów?
50.jakie jest znaczenie niedzieli w zyciu chrześcijan
51. Jaki jest sens, zdaniem Jana Pawła II, prawnej gwarancji dla niedzielnego wypoczynku chrześcijan?
52. W które dni świąteczne katolik powinien uczestniczyċ we Mszy Świętej?
53. Czego od chrześcijanina domaga się IV Przykazanie Boże?
54. Jakie jest znaczenie ludzi starych w społeczeństwie? W jaki sposób ludzie młodzi winni ich traktowaċ?
61. Omów wykroczenia przeciw V Przykazaniu Bożemu.
62. Do jakich zachowań pozytywnych wzywa V Przykazanie Boże?
64. Na czym polega niebezpieczeństwo zażywania narkotyków?
65. Na czym polega niebezpieczeństwo nadużywania alkoholu?
66. Na czym polega niebezpieczeństwo palenia papierosów?
69. Na czym polegają różnice w dojrzewaniu dziewcząt i chłopców?
70. Na straży jakich wartości stoi VI Przykazanie Boże?
71. Omów wykroczenia przeciw VII Przykazaniu Bożemu.
72. Jakie jest przeznaczenie dóbr posiadanych przez człowieka?
73. Jakie prawdy stanowią religijną podstawę ekologii chrześcijańskiej?
74. Na straży jakich wartości stoi VII Przykazanie Boże?
76. Co to znaczy troszczyċ się o ubogich?
77. Do jakich konsekwencji na gruncie moralności i religii prowadzi przyjęcie błędnej zasady: Każdy ma swoją prawdę?
82. Dlaczego czytanie czasopism wyśmiewających wartość czystości i znaczenie rodziny jest grzechem?Proszę o szybką odpowiedź daje naj!


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T23:42:55+02:00
1. W znaczeniu pozytywnym, wolność jest możliwością wyboru tego, co nam się bardziej podoba, co wydaje się nam dobre. w znaczeniu negatywnym jeśli mamy zupełną wolność, nie zawsze dokonujemy właściwych wyborów.
2. Przykazania opierają się na autorytecie Pana Jezusa
3. Wartość przykazań polega na tym, że Bóg dał je nam po to, abyśmy żyjąc i postępując zgodnie z nimi mogli otrzymać życie wieczne.
4.
5. Obrazy Boga wykonywane są po to, abyśmy mogli bardziej uwierzyć, że Zbawca naprawdę istnieje.
6. Ponieważ Bóg wymaga, abyśmy wierzyli tylko w niego, nie powinniśmy czcić innych bożków, którzy tak naprawdę nie istnieją.
7. Ateizm praktyczny polega na tym, ze ludzie bez Boga chcą żyć tak, aby było im dobrze, wygodnie.
8. Ponieważ nie powinniśmy wierzyć w zabobony, wróżbiarstwo i magie. Zabrania nam tego I przykazanie.
9. Sekta wabi nas tym,że na początku przedstawia się nam w samych superlatywach, dopiero później poznajemy jej mroczną stronę. Ludziom, którzy raz wstąpią do sekty bardzo trudno jest się z niej wydostać, jest to bardzo niebezpieczne. Stają się oni jej własnością i niewolnikami.
10. Jahwe jest formą czasownika, tłumaczy sie go jako "jest" albo "będący".
11. Przeklinanie to życzenie komuś czegoś złego, co jest grzechem
12. Faryzeizm jest to postawa fałszywej pobożności, obłudy i hipokryzji.
13. Chrześcijanin nie powinien na daremno wzywać imienia Boga, powinien go używać wyłącznie wówczas, gdy chcę Boga wielbić, ponieważ jego imie jest święte.
14. Są to znaki wiary chrześcijańskiej, dlatego powinniśmy je szanować.
15. Reformacja była przyczyną licznych wojen religijnych
16. Odpust oznacza darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy
23. Ta zasada narzucała wszystkim wyznawać taką samą religię, jaką wyznawał władca państwa.
31. polska była krajem tolerancji religijnej. Swiadczy o tym fakt, ze w przeszłości a dokładniej w średniowieczu zamieszkiwali ją wyznawczy różnych religii.
32.
39.Oświecenie, określane często jako wiek rozumu. Ludzie oświecenia najbardziej cenili to, co można pojąć rozumem.
41. Deizm zakłada, ze Bóg założył świat, ale nie ingeruje w życie człowieka, pozostawił nas samych sobie. Jest nie do pogodzenia z wyznawaniem wiary katolickiej, ponieważ wiemy, że Bóg cały czas obecny jest w życiu każdego człowieka.
42. Główne założenia ideowe masonerii to liberalizm i racjonalizm, w ich imię walczy z wpływem religii na życie społeczne.
49. Szabat ma dla Izraelitów takie samo znaczenie jak dla katolików niedziela, jest to dzień święty, który należy poświęcić Bogu i rodzinie.
50. Niedziela jest dniem świętym, powinniśmy więc uczestniczyć we mszy świętej, odpocząć, wielbić Boga, poświęcić czas dla rodziny.
52. Katolik powinien we mszy świętej uczestniczyć w każdą niedziele i inne święta nakazane.
53. IV przykazanie wymaga od dzieci aby czcili rodziców, darzyli ich szacunkiem. to samo ma sie do rodziców wzgledem dzieci.
54. Ludzie młodzi powinni darzyć szacunkiem osoby starsze, które stanowią dla nas wzór postępowania.
61. V przykazanie - nie zabijaj. Bóg każdemu z nas dał życie dlatego nie powinniśmy innym go odbierać. Powinniśmy także dbac o nasz zdrowie, nie pić alkoholu, nie palic papierosów, nie brac narkotyków itp.
62. Powinniśmy dbać i troszczyć się o nasze i innych zdrowie i życie.
64. Polega ono na tym, ze po pierwsze, narkotyki maja bardzo szkodliwy wpływ na nasze życie, po drugie, możemy sie od nich uzależnić. Zażywanie narkotyków prowadzi do patologii w rodzinach itp.
65. także od alkoholu możemy się uzależnić. Jest on bardzo niezdrowy. Jest częstym powodem kłótni rodzinnych.
66. Szkodzimy swojemu zdrowiu, możemy się bardzo szybko uzależnić.
69. Dziewczęta dojrzewają szybciej niż chłopcy pod wzgledem psychicznym.
70. Przykazanie to stoi na straży naszej czystości.
71. Zagarnianie rzeczy które nie należą do nas.
72. Powinniśmy je wykonywać dla dobra naszego i innych ludzi, powinniśmy się niemi dzielić z innymi.
73. Przykazanie nie zabijaj : nie powinniśmy niszczyć natury.
74. Powinniśmy szanować własność cudzą, nie niszczyć jej, nie kraść.
76. Znaczy to pomagać osobom potrzebującym, które znajduja się w trudnej sytuacji materialnej. Powinniśmy wspierać te osoby nie tylko materialnie, ale także duchowo, powinniśmy się za nich modlić.
77. Ludzie przestają wierzyć innym, uważają że to oni mają racje, nie mogą dojsc do porozumienia.
82. Jest to grzechem ponieważ zarówno rodzina jak i czystość jest świętościa, darem, jaki otrzymaliśmy od naszego Ojca, Nie powinniśmy z niej kpić, wysmiewać jej, powinniśmy ją szanować i cieszyć sie z niej.
40 4 40