Odpowiedzi

Twardnienie zaprawy gipsowej polega na
na zmianie struktury krystalicznej gipsu
palonego (CaSO₄× H₂O) na skutek przyłączenia wody.
Reakcja:
2CaSO₄× H₂O + 3H₂O →2(CaSO₄ × 2H₂O)
35 4 35