Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.

a) jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta?
b) w międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5 % wszystkich dziewcząt z Tęczy. Ile dziewcząt należących do klubu nie brało udziału w zawodach?
c) W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczestników startowało w tych zawodach.
d) Do klubu Tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole. Ilu uczniów jest w tej szkole? O ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niz dziewcząt?
e) po sukcesie na zawodach liczna czlonków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy ?

3

Odpowiedzi

2009-11-03T19:45:11+01:00
c) 0,85 x 60 = 51 z Tęczy
i proporcje na wszystkich uczestnitkow turnieju.
17 % = 51
100 % = x
17 x = 5100 / :17
x = 300 wszystkich uczestników.

jeszcze sie cos popierniczylo no nie.. xD moze sie doczytasz;p sproboj to zrobic sama, to latwe :))
d) skoro 10% dziewczyn jest w Tęczy, a jest ich 24, to w szkole jest ich 240, bo łatwo obliczyć 10 x 10 jest 100 % i 10 x 24 = 240 dziewcząt.
teraz chłopcy:
20% - 36
100 % - x
20 x = 3600 / :20
x = 180 chłopców.
wszystkich uczniów w szkole: 240 + 180= 420
jakim procentem wszystkich uczniów są:
-dziewczyny:
240 24000
---- x 100% = ------ = ok.57%
420 420
-chłopcy:
180 18000
---- x 100% = ------ = ok. 43%
420 420
i o ile % więcej dziewczyn? : 57% - 43% = 14%

e) wcześniej było 60, teraz jest 84. o ile % się zwiększyło?
84 - 60 = 24 o tyle OSÓB.
i teraz jakim procentem wcześniejszej liczby jest liczba tych, co dołączyli?
24 2400 40
--- x 100% = ---- = --- = 40 %
60 60 1
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T19:57:26+01:00
A)60 - 100%
24 - x
x=2400 : 60
x=60
b)24-100%
x-37,5%
x=37,5 * 24 :100 %
x=900 :100 %
x=9
c)60 -100%
x - 85%
x=5100 :100 %
x=51
x-100%
51 -17%
x=5100 :17
x=300
d)Dziewcząt 240,Chłopców 180
Uczniów 420
420 -100%
240 - x
x=24000:420
x=57,1 %
420 -100%
180 - x
x=18000 : 420
x=42,8
57,1 - 42,8 =14,3
e)60 -100%
84 -x
x=8400 : 60
x=140 %
2 5 2
2009-11-03T20:16:42+01:00
A) 24/6o x100%=40%
b) 37,5% x 24=9 - liczba dziewczynek które brały udział
24-9=15 - liczba dziewczynek które nie brały udziału
C) 85% x 60= 51 osoby z klubu
51 - 17%
x - 100%
17x=5100
x=300 - wszyscy uczestnicy
d) Dziew.
10% - 24
100% - x
10x=2400
x=240
chłop.
20% - 36
100% - x
20x=3600
x=180

240+180=420 wszyscy uczniowie w tej szkole

180/240 x 100%= 75%
100%-75%=25% o tyle jest mniej chlopcow


e) 84/60 x 100%=140%
140%-100%=40% o tyle wzrosła liczba