Odpowiedzi

2010-04-11T19:59:47+02:00
Moim zdaniem przyjaźń jest to więź oparta na wzajemnej życzliwości,szczerości i zaufaniu. Polega ona na możności liczenia na kogoś w każdej sytuacji. Przyjaźń powinna być bezinteresowna, dozgonna,niezachwiana, prawdziwa, serdeczna, szczera, wzajemna i odpowiedzialna. Przyjaźń to uczucie delikatne, które ludzi łączy, ale nie krępuje. Mówi się też często, że „przyjaźń jest jak pieniądz, łatwo ją zdobyć, a trudniej utrzymać”. Trzeba dużo czasu, cierpliwości i wzajemnego zrozumienia, aby zbudować więź prawdziwej przyjaźni, a potem ją pielęgnować i utrwalać.
Bardzo ważne są np. przyjaźnie szkolne, które czasami trwają do grobowej deski.Mówi się, że „prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie”. Jeśli do tej pory nie doświadczyliśmy biedy, to na pewno w przyszłości przekonamy się o prawdziwości tego stwierdzenia.
2010-04-11T20:02:24+02:00
Prawdziwa przyjaźń polega na zaufaniu,szczerości i wierności. Osoby się przyjaźniące nie powinny być dwu licowe czyli takie które kolegują się z jedną a później idą do innej. Przyjaźń przede wszystkim powinna być bez interesowana.