Odpowiedzi

2009-11-03T19:46:19+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T19:47:38+01:00
Najpierw spójrzmy na rozwinięcie liczby 14/33
14/33=42/99=0,42424242424242424242...
Widzimy że na nieparzystych miejscach po przecinku stoi liczba 4, natomiast na parzystych stoi liczba 2 zatem na25 miejscu musi stać liczba 4 oraz na 55 miejscu tez liczba 4 więc
x=4, y=4
Liczba gości 4*4=16
2009-11-03T19:48:37+01:00
¹⁴/₃₃=0,(42)
25 i 55 liczbą po przecinku jest 4, bo liczby 25 i 55 są nieparzyste, a 4 jest na nieparzystych miejscach po przecinku np. 1, 3, 5, ...
Dlatego też u Doroty na przyjęciu jest 4*4=16 osób.