Odpowiedzi

2010-04-11T19:50:58+02:00
Wystarczy znaleźć położenie równowagi, które jest średnią arytmetyczną maksymalnej i minimalnej długości sprężyny:
x₀ = (20cm+26cm)/2 = 23 cm
amplituda to maksymalne wychylenie z położenia równowagi, czyli:
A = 26cm-23cm = 3cm