Zamień na
a)centymetry kwadratowe
4 metry kwadratowe,12 decymetrów kwadratowych,150 mm kwadratowych,4 ary,0,0025 ha

b)metry kwadratowe
136 cm kwadratowych
250 dm kwadratowych
3 3\4 ara
15,3 ha

c)ary
2580 cm kwadratowych
1080 decymetrów kwadratowych
315 m kwadratowych
0,75 ha

d)hektary
25600 dm kwadratowych
12850 m kwadratowych
480 a
14 4\5 a

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T21:34:38+02:00
A)
4m kwadratowe = 40000 cm kwadratowych
12dm kwadratowych = 1200 cm kwadratowych
150 mm kwadratowych = 1,5 cm kwadratowego
4 a = 400000000 cm kwadratowych
0,0025 ha = 25000000 cm kwadratowych

b)
136 cm kwadratowe = 0,0136 m kwadratowych
250 dm kwadratowych = 2,5 m kwadratowego
3 3/4 a = 3,77a = 375 m kwadratowych
15,3 ha = 153000 m kwadratowego

c)
2580 cm kwadratowych = = 0,00258a
1080dm kwadratowych = 0,108a
315 m kwadratowych = 3,15a
0,75 ha = 75a

d)
25600dm kwadratowych = 0,0256ha
12850 m kwadratowych = 1,285 ha
480a = 4,8ha
14 4/5a = 14,8a = 0,148ha
13 4 13