1. Polityka wewnętrzna Bolesława Chrobrego
(misja św. Wojciecha, zjazd Gnieźnieński, co zrobił B. Ch. dla państwa)
2. Zjazd Gnieźnieński
(przyczyny koronacji, kiedy i gdzie)
3. Walki Bolesława Chrobrego z cesarstwem niemieckim
(1002-1005r, 1018r., etapy)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T20:27:08+02:00
Polityka wewnętrzna
- po objęciu władzy rozpoczął starania o utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie, wykorzystując męczeńska śmierć praskiego biskupa Wojciecha i fakt posiadania przez Polskę cennych relikwii męczennika.
- Wojciech był biskupem praskich który z przyczyn politycznych musiał opuścić Czech. Przez pewien czas przebywał w Italii a później trafił na dwór Bolesława Chrobrego. Stamtąd w 997 roku wyruszył na misję chrystianizacyjną do Prus, lecz w czasie podróży został zamordowany. Jego ciało wykupił Bolesław i złożył uroczyście w Gnieźnie. Starania zakończyły sie sukcesem, kiedy doszło do wizyty Ottona III w Polsce - Zjazd gnieźnieński 1000r.
Na zjeździe potwierdzono utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie i trzech biskupstw w: Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie. Otton III uznał formalnie niezależność Bolesława ( symboliczne nałożenie diademu cesarskiego na głowę księcia i wręczenie mu włóczni św. Maurycego)
Sukcesy te nie zostały w pełni wykorzystane ponieważ w trakcie starań o koronę Otton III zmarł. Następca Henryk II nie był przyjaźnie nastawiony do Polski. Ostatnim wielkim osiągnięciem była koronacja królewska w 1025r. Zdobycie korony miało ogromny wpływ:
- wpływało na jedność terytorialną państwa
- umacniało niezależność kraju
- wzmacniało znaczenie dynastii
Wojny niemiecko - polskie :
w latach 1002- 1018 trwała wojna polsko-niemiecka o Milsko, Łużyce i Miśnię. Wojna toczyła się w trzech etapach :
-1002-1005 chrobry zajął Milsko i Łużyce, co spowodowało reakcję Henryka II. Wkroczył on ze swymi wojskami na ziemie polskie. Pokój zawarto w Poznaniu w 1005r. Bolesław stracił Milsko i Łużyce
- w 1007 roku wojna została wznowiona. Oddziały polskie znowu zajęły Milsko i Łużyce. Odwetowa wyprawa Henryka II dotarła do Głogowa którego bohaterska obrona przeszła do historii. Pokój zawarto w 1013r Milsko i Łużyce jako lenno cesarskie zostały przy Polsce. Chrobry uzyskał pomoc niemiecką na Ruś w zamian za pomoc polaków w wyprawie Henryka do Italii.
- prowadzona w latach 1015-1018 trzecia wyprawa Henryka nie przyniosła sukcesu. Wojna zakończyła się zawarciem pokoju w Budziszynie w 1018 r. Chrobry utrzymał Milsko i Łużyce już nie jako lenno ale na zasadach pełnej własności.
1 5 1