Reakcje - kwas mrówkowy + propanol = mrówczan propylu + woda
kwas octowy + etanol = octan etylu + woda
Napisz i uzgodnij reakcje chemiczne C2H5COOH ==
CH3OH + ______ =CO + H2O
C2H5OH + O2==
CH3COOH+ Na==
Napisz w formie cząsteczkowy jonowy i jonowy skrócony reakcje zobojętniania kwasu octowego z wodorotlenkiem potasu

1

Odpowiedzi

2010-04-11T20:25:26+02:00

kwas mrówkowy + propanol = mrówczan propylu + woda
HCOOH+C3H7OH->HCOOC3H7+H2O

 

kwas octowy + etanol = octan etylu + woda 

CH3COOH+C2H5OH->CH3COOC2H5+H2O

CH3OH+O2->CO+2H2O
C2H5OH+3O2->2CO2+3H2O
2CH3COOH+2Na->2CH3COONa+H2

CH3COOH+KOH->CH3COOK+H2O
CH3COO- + H+ + K+ + OH- -> CH3COO- + K+ + H2o
H+ + OH- ->H2O

3 5 3