Odpowiedzi

2010-04-11T20:03:21+02:00
Norwegia ma ksztat długiego, wąskiego pasa rozszerzającego się w kierunku południowym. Stolicą państwa jest Oslo. Norwegia . Państwo w północnej Europie, na Półwyspie Skandynawskim i licznych przybrzeżnych wyspach na oceanie Atlantyckim.

Na Półwyspie Skandynawskim zajmuje pas wybrzeża atlantyckiego rozszerzający się w części południowej.

Zjawiskiem charakteryzującym wybrzeża Norwegii są fiordy - wąskie, długie zatoki wciskające się w głąb lądu między skaliste góry. Największe z nich to: Hardanger i Sogne.

Norwegia jest monarchią konstytucyjną z jedną izbą ustawodawczą, którą stanowi 155-osobowy parlament. Władza ustawodawcza znajduje się w rąekach rządu, na czele którego stoi premier. Król pełni jedynie funkcje reprezentacyjne.
Norway has the shape of the long, narrow belt extending in a southerly direction. The capital is Oslo. Norway. Country in northern Europe, on the Scandinavian Peninsula and numerous islands off the Atlantic Ocean.

On the Scandinavian Peninsula occupies lane widening of the Atlantic coast in the south.

Phenomenon is characterized by the coast of Norway fjords - long, narrow bay press themselves into the land between the rocky mountains. The largest are: Hardanger and Sogn.

Norway is a constitutional monarchy with one legislative chamber, which is a 155-person parliament. Legislative power is in rąekach government, headed by the Prime Minister. The king has only representative functions.
  • Użytkownik Zadane
2010-04-11T20:03:57+02:00
My country are Poland. I feel really Poland's people. My country are setuaed in Europe. Polands' flag is a read in down and white in up. It capital is Warsaw. I love my PolanD!
2010-04-11T20:07:17+02:00
Poland.
In this country is sea and lots of late. In capital is president place and Worsow is very big city.