W pewnym teście złozonym z 20 pytań za poprawna odpowiedź przyznawano 3 punkty, natomiast za błędną odpowiedź zabierano 2 punkty.
a) Ilu poprawnych odpowiedzi udzielił uczeń , który odpowiedzial na wszystkie pytania i otrzymał 45 punktów?
b) Ile razy pomylił sie uczeń, który udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania i otrzymał 15 punktów?

1

Odpowiedzi

2010-04-11T20:02:29+02:00
A) 17 poprawnych odpowiedzi
b) 9 błędnych odpowiedzi