Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T20:14:10+02:00
1) Chłopi
a) W początkowym okresie
- poddani (bez prawa wychodu)
- wolni (prawo wychodu)
b) W końcowym okresie zanika ludność całkowicie wolna, powstaje grupa chłopów zależnych, poddani dzielą się teraz na:
- ludzi (homines)
- dziedziców (haeredes) - mający dziedziczne prawo do uprawiania danej ziemi
- niewolnych - grupa ta systematycznie malała, przekształcając się w ludność zależną
2) Rycerstwo
a) Możni (nobiles) - bogacili się dzięki nadaniom książęcym i zawłaszczaniu ziem
b) Rycerze (milities) - przekształcili się z dawnej drużyny ksiażęcej, posiadajacy ziemie dziedziczną lub nadaną w zamian za walkę dla władcy
3) Duchowieństwo - które wykształciło własne prawo (prawo kościelne) oraz dysponowało sporym immunitetem w zarządzaniu własnymi ziemiami.
4) Mieszczaństwo - osiedlające się na ziemiach, na mocy prawa magdeburskiego, rzadziej lubeckiego lub dla tych lokowanych wcześniej, prawa chełmińskiego i sieradzkiego
2 2 2