Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T20:03:04+02:00
Nazywa się czasami Dzieje Apostolskie „Ewangelią Ducha Świętego”. Jak cztery Ewangelie głoszą Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, tak księga Dziejów Apostolskich zawiera Dobrą Nowinę o Duchu Bożym, który działa w Kościele od chwili jego początków. Duch Doradca i Pocieszyciel, obiecany uczniom przez Jezusa, objawił się w dniu Zesłania Ducha Świętego i odtąd towarzyszył im w misji apostolskiej. Z innym przekazem zesłania Ducha Świętego spotykamy się również w Ewangelii według św. Jana [20, 19-23].
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy...(w. 1) Łukasz łączy zesłanie Ducha Świętego ze świętem Pięćdziesiątnicy.
Pięćdziesiątnica była jednym ze świąt żydowskich, obchodzonych każdego roku – 50 dni po Święcie Przaśników. Święto to początkowo miało charakter święta dziękczynienia za pomyślne zbiory, później obchodzono je jako rocznicę zawarcie Przymierza na Synaju [Wj 19]. Na święto Pięćdziesiątnicy, ściągali ze wszystkich stron świata zamieszkanego niezliczeni pielgrzymi. Nikt nie oczekiwał, że właśnie tego dnia stanie się w Jerozolimie coś niezwykłego. Mało kto pamiętał jeszcze Jezusa z Nazaretu, choć nie tak dawno szły za Nim tłumy pełne entuzjazmu, gotowe nawet ogłosić Go królem i mesjaszem. Najbliżsi uczniowie Jezusa mówili niewiele, najchętniej przebywali we własnym gronie.
4 3 4