Odpowiedzi

2009-11-03T19:59:09+01:00
Budowa cząsteczkowa ciał stałych:
-cząsteczki są bardzo blisko siebie
-nie ma między nimi przerwy,
-cząsteczki ciał stałych drgają
-trudno zmienić ich kształt i objętość.

Budowa cząsteczkowa ciał gazowych:
-są oddalone od siebie
-między nimi jest dużo pustego miejsca
-bardzo słabo na siebie oddziałują
-są w ciągłym chaotycznym ruchu
-prędkość cząsteczek zależy od temp., im wyższa temp.tym większa prędkość
-łatwo zmienić ich kształt

Budowa cząsteczkowa cieczy:
-podobnie jak w gazie, mają one pełną swobodę przemieszczania się w objętości zajmowanej przez ciecz
-występują między nimi oddziaływania międzycząsteczkowe, które się jednak w obrębie objętości cieczy znoszą nawzajem.
-oddziaływania międzycząsteczkowe nie znoszą się na granicy cieczy z inną fazą na skutek czego występuje zjawisko zwane napięciem powierzchniowym.


Kiedyś na fizyce miałam wzór p=Fn/s
i tam p= ciśnienie, Fn=wartość parcia (nacisku), s= pole powierzchni.
Więc iśnienie gazu w zbiorniku zależy właśnie od wartości parcia (nacisku) oraz od pola powierzchni zbiornika.
1 2 1