Odpowiedzi

2010-04-11T20:06:23+02:00
W nauce o literaturze bezpośredni zwrot do jakiejś osoby, bóstwa, idei, przedmiotu itd., charakterystyczny dla tekstów literackich o podniosłym charakterze: Apostrofą jest słynny Mickiewiczowski zwrot z "Konrada Wallenroda": "O wieści gminna! ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty.
fr. apostrophe z gr. apostrophe’ ‘odwrócenie, zwrócenie
5 3 5
2010-04-11T20:06:46+02:00
Apostrofa - bezpośredni zwrot do jakiejś osoby, bóstwa, idei, przedmiotu itd., charakterystyczny dla tekstów literackich o podniosłym charakterze: Apostrofą jest słynny Mickiewiczowski zwrot z "Konrada Wallenroda": "O wieści gminna! ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty [...]."
4 4 4
2010-04-11T20:08:14+02:00
Bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, idei, wydarzenia, pojęcia lub przedmiotu (wtedy następuje personifikacja adresata wypowiedzi).
W Odzie do młodości Mickiewicza apostrofa wystąpiła czterokrotnie.
6 4 6