Pociąg, ruszając z peronu ruchem jednostajnie przyspieszonym, przebył drogę 4 m w czasie 4 s. Oblicz średnie przyspieszenie pociągu. Jaką drogę przebyłby ten pociąg, poruszając się z tym samym przyspieszeniem w ciągu 8 sekund od rozpoczęcia ruchu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T08:49:12+02:00
Obliczamy V
V=s:t 4m:4s=1m/s
przyśp1. a=v:t 1m/s:4s=
przysp2 1m/s:8s=
droga s=1/2v x t

/ to kreska ułamkowa