Odpowiedzi

2010-04-11T20:08:26+02:00
FEUDALIZM, w węższym znaczeniu system lenny (łac. feudum ‘prawo osoby trzeciej na rzeczy będącej w posiadaniu innych osób’), który wykształcił się w zach. Europie w XI–XIII w.; został zapoczątkowany w VII–IX w. po chaosie związanym z upadkiem imperium rzym.; w systemie tym stosunki między możnowładcą (seniorem) a podopiecznymi (wasalami) układały się na podstawie dobrowolnej umowy, w której senior zapewniał wasalom opiekę prawną i dożywotnie beneficjum (później dziedziczne lenno), a wasale zobowiązywali się do świadczeń wojsk. i finansowych nie uwłaczających godności człowieka wolnego.

Feudalizm jako formacja społeczno ekonomiczna i system prawny”.
22 4 22
2010-04-11T20:09:22+02:00
Feudalizm powstał przez zubożenie chłopów, przez to, że skarb państwa\królewski miał problemy z opłacaniem elity żołnierskiej w czasie pokoju i w czasie wojny oraz z powodu podziału terytorialnego ziem przez duże państwa.

feudalizm kontynentalny, który kierował się zasadą: wasal mego wasala nie jest moim wasalem. I taki układ dominował np. we Francji, czy późniejszym okresie średniowiecza w Polsce, co w końcu doprowadziło do rozbicia dzielnicowego. Odmiana ta miała charakter cetralny (odśrodkowy);

feudalizm wyspiarski, który kierował się zasadą: wasal mego wasala jest moim wasalem. Ta odmiana feudalizmu dominowała na dzisiejszych Wyspach Brytyjskich. Odmiana ta nie miała tendencji centralnych (odśrodkowych). Wiązało się to z tym, że Anglia nigdy nie przeszła rozbicia dzielnicowego.
18 4 18
2010-04-11T20:11:10+02:00
Feudalizm powstał na gruzach wspólnoty rodowej barbarzyńskiej Europy, a polegał na osobistej zależności wasala, czyli poddanego od seniora, czyli feudalnego pana. Najważniejszym seniorem był zazwyczaj cesarz lub król. Najniższą pozycję w hierarchii zajmowali wolni lub niewolni chłopi. Podstawą znaczenia w systemie feudalnym było posiadanie ziemi nadawanej przez seniora czyli lenno, czasowe, najczęściej dożywotnie użytkowane ziemie w zamian za wierność, posłuszeństwo i służbę wojskową. Akt ten nosił nazwę inwestytury .
feudalizm - stosowany wówczas na określenie: a) praw lennych; b) ustroju prawno-społecznego opartego na podzielonej własności ziemi i poddaństwie chłopów; c) systemu prawno-politycznego
11 4 11