Odpowiedzi

2010-04-11T20:12:21+02:00
POLACY W WIOŚNIE LUDÓW
Polacy wzięli czynny udział w wielu wystąpieniach Wiosny Ludów, walcząc pod hasłem: " Za wolnośc waszą i naszą". Spodziewali się, że przyczyniając się do zwycięstwa wolności w jakimkolwiek zakątku Europy, przybliżają jednocześnie wolnośc pki. Najbardziej znanym polskim uczestnikiem Wiosny Ludów był gen. Józef Bm, który na Węgrzech dowodził armią powstańczą walczącą z Austiakami. We Włoszech oddziały polskie próbowali tworzyc ks. Adam Czartoryski i Adam Mickiewicz.
18 3 18