1. Na podstawie szeregu aktywności metali określ, które reakcje zajda, napisz ich przebieg.

a) kwas fosforowy z potasem
b) kwas azotowy z miedzią (I)
c) kwas siarkowy (IV) z glinem

PS W załączniku rysunek szeregu aktywności metali.


2. Napisz 4 reakcje otrzymywania azotanu (V) sodu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T23:47:46+02:00

1.
a) 2H3PO4 +6 K ---> 2K3PO4 + 3H2
b) reakcja nie zajdzie, Cu mniej aktywne od wodoru, nie wyprze go z kwasu
c) 3H2SO3 + 2Al--->Al2(SO3)3 + 3H2

2.

2Na + 2HNO3---> 2NaNO3 + H2
Na2O +2 HNO3---> 2NaNO3 + H2O
N2O5 + Na2O --->2NaNO3 
NaCl + AgNO3 ---> NaNO3 + AgCl (osad)

1 3 1