1.Jaka jest masa jednego mola magnezu ?
2. Ile gramów moli i dm³ chloru w warunkach normalnych przereaguje z 23 gramami sodu jezeli w reakcji powstaje chlorek sodu 2Na + Cl2 ---->2 NaCl
3.Wyjasnij jakie układy moga zachodzić między układem a otoczeniem ?
4 Jakie parametry maja wpływ na szybkośc reakcji ?

1

Odpowiedzi

2010-04-11T20:22:45+02:00
1) masa 1 mola Mg to 24g/mol
2)1) ilość gramów Cl₂
46gNa------71gCl₂
23gNa-----x
x=35,5g
2) ilość dm³
46gNa-------22,4dm³Cl₂
23gNa--------x
x=11,2dm³
3) ilość moli
46gNa-------1molCl₂
23gNa------x
x=0,5mola
3) Układ zamknięty- to taki w którym miedzy układem a otoczeniem może zachodzić wymiana energii ale nie zachodzi wymiana masy.
układ izolowany-to taki w którym nie zachodzi wymiana ani masy ani energii.
układ otwarty-miedzy układem i otoczeniem moze zachodzic wymiana masy i energii.
4) na szybkosc reakcji maja wpływ:
-stopien rozdrobnienia substancji
-stężenie
-temperatura
-obecność katalizatora