Proszę o pilne przetłumaczenie

Wild animals can be extremely dangerous. They can attack and sometimes kill. But it's not just the animal that is dangerous. When zoologist work in the field, they often work is dangerous and difficult situations. When they want to study animals and their behaviour, they often put a tracking device onto the animals so that they can follow them. The zoologist in the photo is in the Arctic Ocean . He is sitting on the ice and trying to put a tracking device onto a walrus.

3

Odpowiedzi

2009-11-03T19:52:31+01:00
Dzikie zwierzęta mogą być bardzo niebezpieczne. Mogą zaatakować, a czasami zabić. Ale to nie tylko zwierząt, że jest to niebezpieczne. Podczas pracy zoolog w tej dziedzinie, często pracują jest niebezpieczne i trudne sytuacje. Gdy chcą uczyć się zwierząt i ich zachowań, często umieścić urządzenie śledzące na zwierzęta, aby mogły z nich wynikające. Zoolog ...
2009-11-03T19:53:45+01:00
Dzikie zwierzęta nadzwyczajnie mogą być niebezpieczny. One mogą atakować i czasem zabijają. Ale to nie jest po prostu (dopiero co) zwierzę (zwierzęcy) który jest niebezpieczny. Kiedy *zoologist* praca w terenie, one często praca jest niebezpieczne i trudne sytuacje. Kiedy one potrzebują (chcieć) żeby studiować zwierzęta i ich zachowanie, one często położyli układanie toru (pozostawianie śladów) urządzenia na zwierzęta tak (więc) co (żeby; który) one mogą następować one (oni). *zoologist* w fotografii jest w Arktycznym Oceanie. On siedzi na lód (lodowy) i próbujący (wypróbowujący; wypróbowywanie; trudny) kłaść układanie toru (pozostawianie śladów) urządzenia na *walrus*.
2009-11-03T19:53:55+01:00
Dzikie zwierzęta mogą być bardzo niebezpieczne. Mogą zaatakować, a czasami zabić. Ale to nie tylko zwierząt, że jest to niebezpieczne. Podczas pracy zoolog w tej dziedzinie, często pracują jest niebezpieczne i trudne sytuacje. Gdy chcą uczyć się zwierząt i ich zachowań, często umieścić urządzenie śledzące na zwierzęta, aby mogły z nich wynikające. Zoolog na zdjęciu jest w Oceanu Arktycznego. Siedzi na lodzie i dążenie do urządzenia śledzenia na morsa.