1. Podkreśl liczby:
a) większe od -2,5: -2 i jedna czwarta, -3; -2,5; -0,5; -2,51; -2,49
b) mniejsze od trzy/czwarte: -1;-10; -jedna/druga; - jedna/czwarta; -0,7; -0,81

2. Oblicz:
56 - 44
56 - (-44)
56 + 44
-56 - 44
-56 - (-44)
-56 + 44

3. Wpisz odpowiednie liczby:
-17 + ... = -20
... + 15 = -25
18 + ... = -20
... - 10 = -100
... + (-27) = 1
-14 - (- ...) = -1

4. Oblicz:
a) -2 x 2/3
3/5 x (-4)
b) -1,2 : 3
(-1,6) : (-0,2)
c) -3/7 : 7
(- 1 i 1/3) x (-0,25)

Proszę o pomoc.. Jak coś będzie niejasne to pisać w wiadomosci albo na profilu. ;*

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T20:16:47+02:00
1. Podkreśl liczby:
a) większe od -2,5: -2 i jedna czwarta, -0,5; -2,49
b) mniejsze od trzy/czwarte: -1;-10; -jedna/druga; - jedna/czwarta; -0,7; -0,81

2. Oblicz:
56 - 44 = 12
56 - (-44) = 100
56 + 44 = 100
-56 - 44 = - 100
-56 - (-44) = -12
-56 + 44 = -12

3. Wpisz odpowiednie liczby:
-17 + .-3.. = -20
.-40.. + 15 = -25
18 + .-38.. = -20
.-90.. - 10 = -100
..28. + (-27) = 1
-14 - (- .13..) = -1

4. Oblicz:
a) -2 x 2/3 = -1 i 1/3
3/5 x (-4) = -2 i 2/5
b) -1,2 : 3 = - 0,4
(-1,6) : (-0,2) = 8
c) -3/7 : 7 = - 3/49
(- 1 i 1/3) x (-0,25) = 4/3 x 1/4 = 4/12 = 1/3
38 4 38
2010-04-11T20:29:10+02:00
Zad.1
a) większe od -2,5: -2 i jedna czwarta, -3; -2,5; -0,5; -2,51; -2,49
odp. -2 i jedna czwarta, -0.5, -0.49
b) mniejsze od trzy/czwarte: -1;-10; -jedna/druga; - jedna/czwarta; -0,7; -0,81
odp. -1, -10, -jedna czwarta, -0.7, -0.81
zad.2
56-4 = 12
56 - (-44) = 100
56 + 44 = 110
-56-54= -110
-56-(-54) = -2
-56 + 44 = -12
zad.3
-17 + -3 = -20
-40 + 15 = -25
18 + -38 = -20
110 - 10 = -100
28 + (-27) = 1
-14 - (- 13) = -1
zad.4
4. Oblicz:
a) -2 x 2/3= -1 i 1/3
3/5 x (-4)= -2 i 2/5
b) -1,2 : 3 = - 0.4
(-1,6) : (-0,2) = 8
c) -3/7 : 7 = - 3/49
(- 1 i 1/3) x (-0,25)= 1/3

13 4 13
2010-04-11T20:49:00+02:00
Ad. 1
a) -2 i jedna czwarta, -0,5; -2,49
b) -1;-10; -jedna/druga; - jedna/czwarta; -0,7; -0,81

Ad. 2
56 - 44 = 12
56 - (-44) = 100
56 + 44 = 100
-56 - 44 = - 100
-56 - (-44) = -12
-56 + 44 = -12

Ad. 3
-17 + -3 = -20
-40 + 15 = -25
18 + -38 = -20
-90 - 10 = -100
28 + (-27) = 1
-14 - (- 13) = -1

Ad. 4
a) -2 x 2/3 = -1 i 1/3
3/5 x (-4) = -2 i 2/5
b) -1,2 : 3 = - 0,4
(-1,6) : (-0,2) = 8
c) -3/7 : 7 = - 3/49
(- 1 i 1/3) x (-0,25) = 4/3 x 1/4 = 4/12 = 1/3
15 4 15