Troje uczniów tej samej klasy omawiało wyniki pracy klasowej .Wiadmo, że tylko jedna osoba mówiła prawdę .Kto ?

Uczeń pierwszy : Czworo uczniów, czyli 12,5 % otrzymała oceny mierne a dokładnie 31% oceny bardzo dobre
Uczeń drugi:Dwoje uczniów, czyli 6,25% otrzymało oceny niedostateczne, a dokładnie 3,125% oceny celujące
Uczeń trzeci:Dwanaścioro uczniów, czyli 37,5% otrzymało oceny dostateczne, a dokładnie 33% oceny dobre


Książka Matematyka Krok po kroku 6.Podręcznik str 132 zadanie 6

1

Odpowiedzi

2010-04-11T20:28:54+02:00