Odpowiedzi

2010-04-11T20:20:00+02:00
* Recykling
* Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, pyłów, do atmosfery
* Ograniczenie wydobycia paliw kopalnych
* Promowanie odnawialnych źródeł energii (elektrownia słoneczna, elektrownia wiatrowa itp.)
* Produkcja towarów nadających się do powtórnego użytku
1 2 1
2010-04-11T20:24:04+02:00
1. założenie filtrów na kominach fabryk.
2. sortowanie odpadów do odpowiednich kubłów na śmieci.
3. założenie odpowiednich filtrów na rurach z których leci woda do stawów, jezior, rzek.
1 3 1