1.
wykres funkcji f(x)=2x+1,x∈R przesuń o 2 jednostki w prawo równolegle do osi x , a nastepnie o 3 jednostki do góry równolegle do osi y.
2.
wykres funkcji f(x)=(x-6)²-3,x∈R,otrzymano po przesunięciu kolejno wykresu funkcji g równolegle do osi x oraz równolegle do osi y. Podaj przykład wzoru funkcji g oraz opisz te przesunięcie . Naszkicuj wykres funkcji g i funkcji f. Podaj zbiór wartości i przedzialy monotonicznosci obu funkcji. Czy jest tylko jedna taka funkcja?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T22:02:32+02:00
Zadanie 2
wykres g(x)=x do kwadratu przesuwamy o wektor v=[6,-3] czyli 6 jednostek w prawo a 3 jednostki w dół
1 1 1