1.Spośród wymienionych niżej wydarzeń z historii Polski, wybierz te, które miały wpływ na ukształtowanie się granic Polski na wschodzie po I wojnie światowej:
powstanie wielkopolskie, wojna polsko-bolszewicka, powstanie śląskie, bitwa warszawska, plebiscyt na Górnym Śląsku.
2.Dowódca Armii Polskiej we Francji, w 1920 r. dokonał zaślubin Polski z morzem-.............
Napisz, przeciwko komu skierowane były walki powstańcze we Lwowie:.............
Wymień nazwy obszarów, na których odbyły się plebiscyty:.........

Pilne, potrzebne na dzisiaj!
Z góry dzięki <33333

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T20:29:58+02:00
Wojna polsko-bolszewicka i bitwa Warszawska (cud nad Wisłą)
3 2 3