Odpowiedzi

2010-04-11T20:33:30+02:00
- symbol

-metafora - przenośnia

- personifikacja - uosobienie , nadanie ludzkich cech przedmiotowi , zwierzęciu

-animizacja - ożywienie , nadanie czemuś martwemu cech istot zywych

-epitet - wyraz określający rzeczownik w wierszu

-powtórzenie - powtórzenie tego samego wyrazu

-wykrzyknienie - służy do podkreślenia danego zwrotu w wierszu

-pytanie retoryczne - pytanie na ktore nie spodziewamy sie odpowiedzi

-porównanie , porównanie homeryckie - zestawienie cech dwóch zjawisk za pomocą zaimków

-kontrast - przeciwstawienie , dwa wyrazy o zupełnie sprzecznym znaczeniu

-archaizm - wprowadzeniu do tekstu nieużywanych, przestarzałych elementów językowych

-przerzutnia - przeniesienie części zdania z jednego wersu do następnego by podkreślić jego znaczenie

-anafora - celowe powtórzenie słowa

-powtórzenie - powtórzenie danego słowa w celu wzmocnienia jego znaczenia

-refren - regularnie powtarzające sie wersy
13 4 13
uzupełnienie odpowiedzi dodane przez Moderatora:
symbol - znak, który zastępuje jakieś treści, przeważnie niejednoznaczny, co pozwala na zróżnicowaną jego interpretację; kontrast - dla rozwinięcia, informacji z odpowiedzi - to uwypuklenie, uwydatnienie przedstawionych cech poprzez zestawienie przeciwieństw.