1.dla jakich argumentów wartości funkcji y=3x-2 są dodatnie?
2.dla jakiego argumentu wartości funkcji f(x)=xpierwiastek3-5jest równa 3pierwiastek3?
3. dla jakich argumentów funkcja y=-o,2x+5 przyjmuje wartości ujemne?
4. dla jakich argumentów wartości funkcji y=5x-7 są większe od 100?
5. dla jakich argumentów wartości funkcji f(x)=2(x-3)-4 są mniejsze od -50?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T22:24:57+02:00
1. 3x-2 > 0
3x > 2/:3
x > 2/3

2. x√3 - 5 = 3√3
x√3 = 3√3 + 5 /:√3
x = 3 + (5√3)/3

3. -0,2x+5 < 0
-0,2x < -5 /:(-0,2)
x > 25

4. 5x-7 > 100
5x > 107 /:5
x > 21,4

5. 2(x-3)-4 < -50
2x - 6 - 4 <-50
2x -10 < -50
2x < -40/:2
x < -20
9 5 9