Hej mam 2 zadania do rozwiązania na dziś. Pilne!!
1. Ile soli należy dosypać do 9 kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać solankę dwuprocentową?

2. Do trzydziestoprocentowego syropu dodano 20 kg wody i otrzymano syrop dwudziestoprocentowy. Jaka jest całkowita masa otrzymanego syropu?

1

Odpowiedzi

2010-04-11T20:36:43+02:00
Zad2
0,3 * x = 0,2 (x + 20)
0,3x = 0,2x + 4
0,1x = 4
x = 40 kg
40 + 20 = 60 kg
całkowita masa wynosi 60kg

treść zad 1 jest błędna
ponieważ by otrzymać solankę 2% trzeba dodać wody a nie soli

zad1
Ile soli należy dosypać do 9 kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy?
0,05 * 9 + x = 0,1 (9 + x)
0,45 + x = 0,9 + 0,1x
0,9x = 0,45
x = 0,5 kg
Aby otrzymać roztwór 10% należy dosypać 0,5kg soli