Odpowiedzi

2010-04-11T20:38:29+02:00
Polacy tworzą społeczeństwo obytaleskie, ponieważ w kraju działaja różne instytucje życia publicznego (media, organizacje), pozwalające obywatelon na świadome uczestnictwo w życiu publicznym. Państwo polskie jest państwem prawa, gdzie do obywateli należy władza.
Państwo demokratyczne stwarza warunki do istnienia takiego społeczeństwa. państwo w którym istnieja mechanizmy kontroli władzy jest warunkiem istnienia demokracji.
Obywatele moga urządzać strajki, pikiety i hapenningi, maja prawo do udziały we władzy. Przez demokracje bezpośrednia decyduja o najważniejszych sprawach w państwie.
15 2 15