1. Mąż Jadwigi
2. Odzyskana przez Polskę w 1466r.
3.Wielki mistrz zakonu, poległ w 1410r.
4.Związek państw.
5.Ojczyzna Jagiełły.
6.Przydomek Zygmunta - króla Polski, który przyjął hołd pruski.
7.Stolica państwa krzyżackiego.
8.Przyczyniła się do odnowienia Akademii Krakowskiej.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-11T20:34:19+02:00
1. Władysław Jagiełło
2. Pomorze gdańskie i ziemia chełmińska
3. Urlich von Jungingen
4. unia
5. Księstwo litewskie
6. Stary
7. Malbork
8. Jadwiga
103 1 103