Wojny napoleońskie przyczyniły się do:
a) popularyzacji w Europie Haseł wolności i równości
b) umocnienia starych feudalnych porządków

Kongres wiedeński stanowil próbę:
a)zaprowadzenia w Europie porządków opartych na prawie ludów do woloności i rowności
b)przywrocenia dawnych porządków opartych na systemie władzy absolutnej

Polskie powstanie narodowe:
a)wymuszały na zaborcach prowadzenie łagodniejszej polityki wobec społeczeństwa polskiego
b)zaostrzały represje iwplywały na wzmożenie ucisku narodowościowego

Wiosna ludów;
a)rozbudzenie wolnościowych i demokratycznych dążen narodów europejskich
b)ostatecznie pogrzebanie nadziei na uwlaszczenie chłopów

1

Odpowiedzi

2010-04-11T23:18:18+02:00
Wojny napoleońskie przyczyniły się do:
a) popularyzacji w Europie Haseł wolności i równości

Kongres wiedeński stanowil próbę:
b)przywrocenia dawnych porządków opartych na systemie władzy absolutnej

Polskie powstanie narodowe:
b)zaostrzały represje iwplywały na wzmożenie ucisku narodowościowego

Wiosna ludów;
a)rozbudzenie wolnościowych i demokratycznych dążen narodów europejskich
1 5 1