Read the advert for the First Class School of English on page 19. Follow the instructions below and write an email to the school. Use Train Your Brain and the expressions from Speak Out on page 19 to help you.

You are interested in studying English at the First Class School of English.Write a formal email to the school.You need to find out:

-if there are still places in the PreIntermediate group at the moment
-how much the course costs
-how many students there are in the group
-if the school can help you with accommodation.

page 19,tekst potrzebny:

FIRST CLASS
SCHOOL OF ENGLISH

Come to sunny Brighton and learn English!
-courses all year
-all levels from beginner to advanced
-satisfied students from all over the world!

Call us now! (44) 1788 672 801

angielski!!!! pomocy!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T20:00:59+01:00
Przeczytaj ogłoszenie do pierwszej klasy szkoły języka angielskiego, na stronie 19. Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej i napisz e-mail do szkoły. Użyj Train Your Brain i wyrażeń Speak Out, na stronie 19, aby Ci pomóc.

Jesteś zainteresowany nauki angielskiego w pierwszej klasy Szkoły English.Write email formalnych school.You musimy dowiedzieć się:

-czy są jeszcze miejsca w PreIntermediate grupy w momencie
-ile kosztuje kurs
-ilu uczniów nie ma w tej grupie
-czy szkoła może pomóc w zakwaterowaniu.

str. 19, tekst potrzebny:

FIRST CLASS
SZKOŁA ANGIELSKI

Zapraszamy do słonecznej Brighton i uczyć się angielskiego!
kursy przez cały rok
-wszystkie poziomy od początkującego do zaawansowanego
zadowolonych studentów z całego świata