Odpowiedzi

2010-04-11T22:24:25+02:00
Najpierw załóżmy że ciepło właściwe coli jest takie same jak wody.
Różnica temp. dla Coli wynosi 15 ⁰C (25-10)
Obliczmy o ile musi zmienić się energia wewnętrzna
ΔEw=m*Cw*Δt
Ew -energia wewnętrzna
m-masa
Cw- ciepło właściwe
Δt-róznica temperatury
Dane:
m=0,5kg (znów zakładamy że Cola ma taką samą gęstość jak woda)
Cw= 4200 J/(kg*⁰C)
Δt=15C⁰
Ew= 0,5*4200*15 [kg*J/(kg*⁰C)*⁰C]
Ew=31500J
Lód ma temp. początkową -7⁰C zatem zanim się stopi pobierze energię najpierw żeby się ogrzać do 0 a później żeby się stopić
Cw lodu = 2100 J/(kg*⁰C)
C top= 333500 J/kg
obliczmy ile energii pobierze kilogram lodu o temp. -7⁰C by całkowicie się stopić
Ew₁= 1* 2100*7 [kg*J/(kg*⁰C)*⁰C]
Ew₁=14700J
kiedy już ma temp 0 by się stopić potrzebna mu energia:
Ew₂=1*335000 [kg*J/kg]
Kilogram lodu pobierze łącznie 349700 J (14700J+335000) jeśli podzielimy przez tysiąc to otrzymamy że gram lodu ≈350 J
Ew coli miała się zmniejszyć o 31500J a gram lodu odbierze energię 350J to d 31500/350=90 czyli 9 kostek

Starałem się jednak żebyś coś "zczaiła"