Korzystając ze zbudowanej instrukcji rozwiąż podany układ równań i sprawdź czy para liczb spełnia ten układ.

{x+4y-14=0
{3x-y=20

instrukcja:
1. Wyznacz jedną niewiadomą z jednego z równań.
2.Podstaw wyznaczone wyrażenie w miejsce odpowiedniej niewiadomej do drugiego równania z układu.
3. Rozwiąż otrzymane równanie z jedną niewiadomą.
4Podstaw wyliczoną wartość w miejsce odpowiedniej niewiadomej do dowolnego równania, w którym występują dwie niewiadome.
5. Rozwiąż równanie z drugą niewiadomą.
6. podaj rozwiązanie.

2

Odpowiedzi

2010-04-11T21:24:36+02:00
{x+4y-14=0
{3x-y=20

{x=-4y+14
{3*(-4y+14)-y=20

{x=-4y+10
{-12y+42-y=20

{x=-4y+14
{-13y=20-42

{x=-4y+14
{-13y=-22/:(-13)

{x=-4y+14
{y=1 9/13

{x=-4* 1 1/13+14
{y=1 9/13

{x= -20 10/13
{y=1 9/13
2010-04-11T22:23:23+02:00
{x+4y-14=0
{3x-y=20

x+4y=14
3x-y=20

x=14-4y
3(14-4y)-y=20
42-12y-y=20
-13y=-22
y=1⁹/₁₃

x=14-4*1⁹/₁₃
x=14-6¹⁰/₁₃
x=7³/₁₃

spr:
x+4y-14=0
7³/₁₃+4*1⁹/₁₃-14=0
7³/₁₃+6¹⁰/₁₃-14=0
0=0