Uzupełnij równania reakcji dysocjajci jonowej kwasów i napisz je słownie
a)...........--H2)-->..............=..............
kwas azotowy (5) dysocjujje na kation wodoru i aniony azotanowe (5)
b)...........-H2O-->.............+..............
kwas chlorowodorowy dysocjuje na ...............
c)H2S strzałki w obie strony i nad nimi H2O ..........+ .................

miejsce na opis słowny
d)H2SO4 --H2O--> ..............+................

miejsce na opis słowny
e)................ strzałki w obie strony nad mini H2O potem już nie nad strzałką 3H na górze plus + PO4 na górze 3-

miesce na opis słowny
dzięki z góry ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T21:35:01+02:00
A)HNO3--H2)-->H+ +NO3-
kwas azotowy (5) dysocjujje na kation wodoru i aniony azotanowe (5)
b)HCl-H2O-->H+ +Cl-
kwas chlorowodorowy dysocjuje na kation wodoru i anion chlorkowy
c)H2S strzałki w obie strony i nad nimi H2O--> 2H+ + S 2-
Kwas siarkowodorowy dysocjuje na 2 kationy wodoru i anion siarczkowy
miejsce na opis słowny
d)H2SO4 --H2O--> 2H+ +SO4 2-
Kwas siarkowy(VI) dysocjuje na 2 kationy wodoru i anion siarczanowy(VI)
e)H3PO4 strzałki w obie strony nad mini H2O potem już nie nad strzałką 3H na górze plus + PO4 na górze 3-
Kwas fosforowy(V) dysocjuje na 3 kationy wodoru i anion fosforanowy(V)