1.Jeżeli bok kwadratu zwiększymy o 40%, to pole zwiększy się o12. Oblicz pole kwadratu.

2.Pan Nowak kupił działkę w kształcie kwadratu. Na ogrodzenie potrzeba 450m więcej siatki niż na długość jednego boku. Oblicz powierzchnię działki pana Nowaka.

3

Odpowiedzi

2010-04-11T20:41:25+02:00
1.40% a *6 = 12
40% a = 2 / *0.4
a = 5
P = 5*6
P = 30
2.Wzór na obwód kwadratu:
Ob = 4a
4a = a + 450
3a = 450 /: 3
a = 150
Wzór na pole:
P = a m2
P = 150 m2
P = 22500 [m^2]
2 2 2
2010-04-11T20:46:46+02:00
1.

40% a *6 = 12 40% a = 2 / *0.4 a = 5 P = 5*5 P = 25
2.

Obw = 4a
4a = a + 450 3a = 450 /: 3 a = 150

Pk = a Pk = 150 Pk = 22500


2 2 2
2010-04-11T21:06:28+02:00
1.
a - bok kwadratu
P1 = a²
bok zwiększony - a+40%a = a+0,4a = 1,4a
P2 = (1,4a)² = 1,96a²
P1+12 = P2
a²+12 = 1,96a²
a²-1,96a² = -12
-0,96a² = -12 |:(-0,96)
a² = 125/10
a = √125/√10
P1 = (√125/√10)*(√125/√10) = 125/10 = 12,5 cm²
P2 = 1,96*125/10 = 245/10 = 24,5 cm²
Pole = 12,5 cm²
Spr:
24,5-12 = 12,5


2.
Ob = 4a
Ob = 450+a
450+a = 4a
a-4a = -450
-3a = -450 |:(-3)
a = 150
Ob = 4*150 = 600m
P = a²
P = 150²
P = 22500m²

2 4 2