Odpowiedzi

2010-04-11T20:55:23+02:00
A)
Pole szesciokata formenego = 6* Pole trojkata rownobocznego
r = a
P= 6* a kwadrat pierwiasta z 3 dzielone przez 4
P= 6* 25 pierwiastka z 3 / 4
Pole = 37,5 pierwiastka z 3
b)
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T20:59:09+02:00
A)r=5
wzór na pole trój. równobocznego
P=a²√3/4
P=5²√3/4
P=25√3/4 pole jednego trójkata w sześciokacie
obliczam pole 6 trójkątów w sześciokącie.
P=6*25√3/4
P=150√3/4

b)obliczam promień okregu ze wzoru na wysok. trój. równobocz.
h=a√3/2
h=10√2/2
h=5√2 czyli promien r
wzór na dł. okregu
l=2πr
l=2*π*5√2
l=10√2π jeżeli chesz dokładnie to pomnóż 10 razy 3,14 i otrzymasz wynik
1 5 1
2010-04-11T21:00:44+02:00
R = a
5 = a

P = 6a²√3 : 4
P = 6 × 25 : 4
P = 150 : 4
P= 37,5

1 5 1