Odpowiedzi

  • west
  • Początkujący
2010-04-11T20:55:48+02:00
Atrofia-stopniowe zmniejszanie się objętości komórki, tkanki, narządu lub części ciała. Wyróżnia się zanik fizjologiczny i patologiczny
RECESJA-zjawisko makroekonomiczne polegające na znacznym zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego, skutkujące nawet spadkiem produktu krajowego brutto.
REGRES-roszczenie przysługujące temu ze współdłużników, który samodzielnie spłacił wierzycielowi cały wspólny dług lub zapłacił kwotę większą niż przypadała na niego, skierowane przeciwko pozostałym współdłużnikom o zwrot proporcjonalnych części zapłaconej kwoty.
2010-04-11T20:56:27+02:00
ATWOFIA-zanik komórki lub narzadu ciała
RECESJA zjawisko makroekonomiczne polegające na znacznym zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego, skutkujące nawet spadkiem produktu krajowego brutto
REGRES
1 5 1