Odpowiedzi

2010-04-11T20:58:35+02:00
Panie Jezu

Jezus Chrystus oddał za nas życie ,
więc dziękujmy mu z całego serca
Umarł na krzyżu za nasze grzechy ,
dlatego dziękujmy mu za to
On wybawił nas od zła i szatana
módlmy się za jego śmierć
i wierzmy w Niego

1 5 1
2010-04-11T21:01:22+02:00
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za wiarę i za nieśmiertelność.
którą nam poznać dałeś,
przez Jezusa, Syna Twego.
Tobie chwałą na wieki.


LUB
Wierzę w Twoje zmartwychwstanie, Panie Jezu Chryste!
Bądź uwielbiony Jezu Chryste, Synu Boga żywego,
któryś prawdziwie powstał z martwych,
któryś ukazał się uczniom i Piotrowi,
któryś pokazał Tomaszowi ręce swoje i bok zraniony,
któryś poszedł do Emaus ze smucącymi się uczniami,
któryś uradował Matkę swoją i Marię Magdalenę.
Przyjmij, Panie Jezu, moje dziękczynienie za radość
płynącą z Twojej obietnicy naszego zmartwychwstania.
2 5 2
2010-04-11T21:40:10+02:00
Panie Boże,
Dziękuję Ci za to że pozwoliłeś aby Twój syn a nasz Pan oddał za nas życie,
lecz dopuściłeś go do zaszczytu zmartwychwstania przez co uczyniłeś go lepszym i dałeś nam wiarę w to że dla kaażdego z nas istnieje nadzieja na lepsze życie w raju.Przez jego mękę i zmartwychwstanie starałeś się uczynic nas lepszymi ludźmi i pokazać nam właściwą drogę życia.
Amen.
2 4 2