Zad 1'
Ułóz rownania reakcji:
a) otrzymywania mrówczanu potasu
b) otrzymywania octanu glinu
c) dysocjacji kwasu propionowego
d) spalania kwasu mrowkowego wiedzac ze produktami tego procesu sa tlenek wegla (IV) i woda

zad 2
ułóż rownania reakcji za ktorych pomoca mozna zrealizowac nastepujace przemiany...

metanol> metanal > kwas metanowy > mrówczan wapnia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T21:11:57+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad 1
a) otrzymywania mrówczanu potasu
2HCOOH + 2K---->2HCOOK + H2
HCOOH + KOH---->HCOOK + H2O

b) otrzymywania octanu glinu
6CH3COOH + 2Al---->2(CH3COO)3Al + 3H2
6CH3COOH + Al2O3---->2(CH3COO)3Al + 3H2O

c) dysocjacji kwasu propionowego
C2H5COOH---->C2H5COO⁻ + H⁺ (na strzałce"H2O")

d) spalania kwasu mrowkowego wiedzac ze produktami tego procesu sa tlenek wegla (IV) i woda
2HCOOH + O2--->2CO2 + 2H2O

zad 2
metanol> metanal > kwas metanowy > mrówczan wapnia
CH3OH + CuO--->HCHO + Cu + H2O
HCHO + 2Cu(OH)2--->HCOOH + Cu2O + 2H2O
2HCOOH + Ca--->(HCOO)2Ca + H2