Odpowiedzi

2010-04-11T20:59:21+02:00
W całym procesie widzenia oko jest tylko narządem zbierającym obraz i to w formie dwuwymiarowej. Oko ludzkie to swoisty aparat, gdzie mamy do czynienia z soczewkami i matrycą. To mózg jest odpowiedzialny za widzenie przestrzenne.

Oko ludzkie rejestruje obraz i wysyła go do mózgu. Człowiek (ale też bardzo wiele innych istot na ziemi) wyposażony jest w parę oczu. Umieszczone są one na jednej osi, ale oddalone od siebie. W praktyce więc każde oko widzi nieco inny obraz. Spróbujcie naprzemiennie zamykać jedno oko, a zauważycie, że przesunięcie obrazu jest znaczne. Ten efekt właśnie wykorzystuje nasz mózg, który otrzymując dwa obrazy pozwala "czuć" przestrzeń trójwymiarową.

Z wymienionych powyżej składników postrzegania obrazu jako trójwymiarowego trzy pierwsze są związane przede wszystkim z okiem (aczkolwiek także i z mózgiem), a kolejne trzy już tylko z mózgiem.
6 3 6
2010-04-11T20:59:28+02:00
Stereogram, inaczej obraz stereoskopowy to obraz utworzony na płaszczyźnie, tak aby sprawiał wrażenie trójwymiarowego. Można spotkać obrazy, w których efekt osiągany jest poprzez patrzenie na nie przez okulary o różnobarwnych szkłach albo przez rozszczepienie wzroku, czyli jego ustawienie w odpowiedni sposób.
5 2 5
2010-04-11T21:00:30+02:00
To, że widzimy trójwymiarowy obraz to dzięki naszym oczom i mózgowi.
Na widzenie obrazu jako 3D składają się takie elementy jak:
widzenie parą oczu
- zbieżność osi patrzenia poprzez możliwość manipulacji gałką oczną ,
- akomodacja oka,
- perspektywa
- w zależności od odległości dany przedmiot jest większy lub mniejszy,
- zjawiska atmosferyczne zmieniające przejrzystość ośrodka (w tym przypadku powietrza/atmosfery),
- światło
- przedmioty pod wpływem oświetlenia rzucają cienie zdradzając dodatkowo swój kształt,
- poruszanie się obrazu względem siebie
- zmieniając swoją pozycję przedmioty, które są nieruchome pozornie poruszają się względem siebie.
10 3 10