1. Rozłóż na tlenki:
-siarczan(IV) ołowiu(IV)
-azotan(III)glinu
-chloran(V) potasu
2. Napisz rekację otrzymania następujących tlenków, napisz reakcję tych tlenków z wodą lub napisz, że ta reakcja nie zachodzi:
-Cu(I)
-N(II)
-Fe(II)
-Fe(III)
-S(IV)
-N(III)
-N(V)
-Cr(II)
-Mn(II)
-K(I)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T22:32:09+01:00
1. Rozłóż na tlenki:
-siarczan(IV) ołowiu(IV)
Pb(SO4)2 -> PbO2 + 2 SO3
-azotan(III)glinu
2 Al(NO2)3 -> Al2O3 + 3 N2O3
-chloran(V) potasu
2 KClO3 -> K2O + Cl2O5

2. Napisz reakcję otrzymania następujących tlenków, napisz reakcję tych tlenków z wodą lub napisz, że ta reakcja nie zachodzi:
-Cu(I)
4 Cu + O2 -> Cu2O
Cu2O + H2O -> nie zachodzi
-N(II)
N2 + O2 -> 2 NO
NO + H2O -> nie zachodzi
-Fe(II)
2 Fe + O2 -> 2 FeO
FeO + H2O -> nie zachodzi
-Fe(III)
4 Fe + 3 O2 -> 2 Fe2O3
Fe2O3 + H2O -> nie zachodzi
-S(IV)
S + O2 -> SO2
SO2 + H2O -> H2SO3
-N(III)
2 N2 + 3 O2 -> 2 N2O3
N2O3 + H2O -> 2 HNO2
-N(V)
2 N2 + 5 O2 -> N2O5
N2O5 + H2O -> 2 HNO3
-Cr(II)
2 Cr + O2 -> 2 CrO
CrO + H2O -> nie zachodzi
-Mn(II)
2 Mn + O2 -> 2 MnO
MnO + H2O -> nie zachodzi
-K(I)
4 K + O2 -> 2 K2O
K2O + H2O -> 2 KOH